Privacy en disclaimer

 

A. INHOUD
De op deze website weergegeven informatie is door TiBi Belastingadvies met zorg samengesteld, De op deze website weergegeven informatie is uitsluitend ter indicatie en kan door TiBi Belastingadvies zonder voorafgaande aankondiging op ieder moment worden gewijzigd. TiBi Belastingadvies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop weergegeven informatie. Aan de op deze website weergegeven gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. TiBi Belastingadvies kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

B. COPYRIGHT
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, handels- en merknamen, logo’s en beeldmerken, zijn eigendom van TiBi Belastingadvies, dan wel rechtsgeldig in gebruik. De gegevens worden beschermd op grond van diverse intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht en merkenrecht. Gebruik van de website geeft gebruiker geen enkel recht op de hier bedoelde rechten en/of gegevens.Overname of vermenigvuldiging van de gegevens op de website, dan wel van de door TiBi Belastingadvies verstrekte informatie op deze website of in e-mail is – anders dan uitsluitend voor privégebruik – niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TiBi Belastingadvies.

C. PRIVACY REGLEMENT
Indien u bij het gebruik van deze website persoonsgegevens verstrekt, zal TiBi Belastingadvies zich met betrekking tot deze gegevens conformeren aan de Wet Bescherming PersoonsgegevensDe verstrekte persoonsgegevens worden door TiBi Belastingadvies gebruikt om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. TiBi Belastingadvies zal uw persoonsgegevens zonder uw toestemming nooit aan derden verstrekken, tenzij dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting of de overeenkomst die wij met u hebben gesloten.

D. COOKIES
TiBi Belastingadvies maakt gebruik van cookies, waarmee inzicht kan worden verkregen in het gebruik van deze website. Een cookie is een klein bestand dat op je computer wordt opgeslagen. Dit bestand kan niet worden gebruikt om u te identificeren. U kunt het opslaan van cookies weigeren door het aanpassen van de instellingen van uw browser. Een aantal mogelijkheden van deze website is bij weigering van cookies niet bruikbaar. Raadpleeg voor aanpassing van de instellingen de handleiding van uw browser.