Samenstellen jaarrekening

 

Na afloop van het boekjaar stellen we graag voor jou de jaarrekening op welke vaak van belang is indien er bancaire leningen binnen het bedrijf spelen. De bank kan jou hiernaar vragen en ook de voorwaarde opnemen in de leningsovereenkomst om deze na afloop van het boekjaar binnen een gestelde termijn aan te leveren.